Kommentarer etter partilederdebatten på Lesja kulturhus