Kommentarer etter partilederdebatten på Lesja kulturhus

foto