Av Mathias Skrugstad, Astrid Skomakerstuen, Rune Leren for Dovre Friskule

Når en kommune får en slik sak til høring, har de mulighet til å gi et innspill til hvordan de stiller seg. De skal ikke behandle søknaden eller fikse ting i søknaden. Saksfremlegget var økonomi vinklet, og det får være kommunen sitt syn på det. Realiteten er mer nyansert, men vi forventer ikke at de som ikke har ønske om å forstå eller sette seg inn i det, klarer å gjøre det på så kort tid.

Selve behandlingen var dessverre ikke streamet, så vi forholder oss til det som er gjengitt i Vigga 14.05. Det er viktig å påpeke at selv om det er en oppfatning at friskolesøknaden er mangelfull, så er den i henhold til det Utdanningsdirektoratet krever og Kunnskapsdepartementet har fastsatt. Dette er regulert gjennom Privatskolelova, og svært direkte på hva som forventes av en søknad. Vi har ikke funnet på reglementer og krav selv. Vi har forståelse for at det er delte meninger og at saken har flere sider. Derfor vil vi forklare litt fra vår side, uten å utlevere for mye av hverken kontakt med potensielle elever eller lærere. Men at det er et behov for friskole, få eller flere elever - er det ingen tvil om.

Budsjett er gjennomgått og er i henhold til lovverk for friskoler. Det er imidlertid mest for å vise at vi klarer å sette opp budsjett, ikke nødvendigvis reelt og slik det eventuelt blir.  Det vil justeres etter politiske retninger på Stortinget og elevtall.

Når det kommer til inntaksreglementet som det blir referert til, så er også det i henhold til krav. At ikke Dombås er nevnt i første setning er ikke for å utelukke noen, vi ønsker ikke å skape noe splid slik det blir gjengitt. Men vi må vise at vi kan prioritere, dersom det mot all formodning blir nødvendig, ovenfor Udir og søknaden. Og uansett så vil dette reglementet kunne endre seg ved en eventuell etablering.

Det etterlyses også undersøkelser og behovsprøving, det kommer i så fall etter at vi eventuelt har fått klarsignal fra Udir om oppstart. Da er det opp til den som har behov eller lyst, ingen tvang og ingen skal bli sett ned på for hverken å gå på friskole eller offentlig, i hvert fall ikke av oss. Om flere eller færre er interessert i en slik etablering eller ikke per nå, det blir synsing som vi ikke forholder oss til før et endelig vedtak fra Udir.

Informasjonsmøtet er nevnt som dårlig besøkt, det er ikke så rart da det var mest ment for folkevalgte for å kunne gi informasjon fra vår side, nettopp for å slippe synsing og anklager slik det oppleves nå. Og at de spørsmål og uklarheter i ansvar og roller skulle være tydelige.

Da kunne dere også fått hørt at det ikke nødvendigvis er noe negativt for den offentlige dersom det er "private" etableringer, eller at kommuneøkonomien ensidig påvirkes negativt. Men vi tvinger ikke på noen informasjon de ikke ønsker.

For vi kunne sikkert informert bedre og reklamert mer, men vi har forståelse for at vi alle ser ulikt på dette og at det lett skapes harde fronter dersom vi blir utfordret på for eller imot. Vi har derfor valgt å tro på at de meninger hver enkelt har, er tatt utifra den kunnskap og interesse en har for friskoler. At enkelte bare er imot av egne prinsipper, det er den enkeltes rett i et samfunn med ytringsfrihet og demokrati, Vi er ikke dårligere mennesker om vi er for valgmuligheter og et mangfold, av både offentlige og frie skoler .

For Dovre Friskule; Mathias Skrugstad, Astrid Skomakerstuen, Rune Leren