Folkevalgte, bygdefolk og næring overkjøres av statlig vern - igjen!