– Jeg er redd for at endring i skolestruktur automatisk betyr nedleggelse av ungdomstrinnet på Lesjaskog