– Betydningen av et trygt og bredt helsetilbud i egen region kan ikke undervurderes