Av Bengt Fasteraune, Opplandsrepresentant og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen

Tryggheten til den norske befolkningen må sikres gjennom god beredskap. Det gjelder på alle områder. At vi står på egne bein og er villig til å prioritere selvforsyning blir stadig viktigere.

Senterpartiet mener vi må øke selvforsyningen av mat, bygge opp forsvaret og styrke den sivile beredskapen. Samtidig er det avgjørende at vi sikrer kontroll på våre viktige naturressurser som gjennom generasjoner har vært grunnlaget for oppbyggingen av vårt velferdssamfunn. Det arbeider vi med hver dag.

Norsk industri må kunne settes i drift og øke produksjonen når alvoret tilsier at vi trenger det. Det gir trygghet i urolige tider.

Krigen i Ukraina medfører et stort behov for ammunisjon internasjonalt. Det har medført store konsekvenser for leveringstider, priser og råvaretilgang i store deler av verden.

Også her i Norge merker vi at ammunisjon er blitt en mangelvare. Bestillingen til Nammo som regjeringen nå fremmer på 2.6 mrd.nok.kr vil sikre lagerbeholdningen i vårt eget forsvar og dermed styrke vår egen beredskap. Nå får vi en langsiktig forutsigbarhet i å produsere ammunisjon til Forsvaret som har manglet de siste årene. Dette vil også gi oss handlefrihet til å sende ammunisjon til Ukraina som kjemper en kamp for demokrati og frihet i sitt hjemland, men også for hele Europa.

Regjeringen har gitt betydelig støtte til Ukraina i deres kamp mot de russiske invasjonsstyrkene. Landet har behov for våpen, men også ammunisjon til sitt artilleri ved fronten. Dessverre kan krigen ligge an til å bli langvarig, og vi må fortsette å støtte Ukraina både politisk og økonomisk.

Ordren til Nammo er også med på å trygge industrien på Raufoss. Oppskaleringen av ammunisjonsproduksjonen vil påvirke hele Raufoss-samfunnet og regionen omkring. Den vil sikre kompetanse, arbeidsplasser og styrke en strategisk viktig bedrift.

Jeg er svært glad for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering har besluttet å fremme denne bestillingen og ser fram til å få denne saken til sluttbehandling i Stortinget. Som et av de viktigste industrimiljøene vi har i Norge er regjeringens beslutning med på å styrke Nammo regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er helt avgjørende for bedriftens fremtidige utvikling.

For ammunisjonsprodusenten Nammo gir ordrer og bestillinger mulighet å investere i økt produksjonskapasitet, en investering som vil ha stor betydning for bedriften og for Norges beredskap i årene fremover. Det er viktig å huske at ammunisjon på sin måte også er ferskvare. I et sikkerhetspolitisk bilde som preges av mer usikkerhet er det helt avgjørende at norsk og annen alliert forsvarsindustri øker produksjonstakten.

Det er viktig at vi har en type industri i Norge som kan settes i drift når man virkelig trenger det. Det vil være strategisk smart at denne måten å tenke også gjelder støtten til andre deler av norsk industri som er viktig for vår beredskap, ikke bare forsvarsindustrien. Det kan bidra til trygghet for oss som befolkning og beredskapen vår.