av Elisabeth Dalum, konstituert helsesykepleier i Dovre kommune

Først vil jeg berømme kommunen for å gi våre elever fra førskolealder og oppover til 10.klasse en livsnødvendig kompetanse. Det er ikke alle kommuner forunt å tilby alle elever fra 6- 16år ukentlig vanntilvenning/ svømmeopplæring i regi av skolen. Jeg hadde og gleden av å være med min yngste datter på et fellesopplegg for førskolebarna våren 2022, som hadde fokus på vanntilvenning. Der møtte barna med sine foreldre og hadde artige økter sammen i svømmehallen. Det var tydelig progresjon hos flere - fra å klamre seg til mor eller far, til etter hvert å svømme selvstendig under vann. Det var og flere barn og voksne som uttrykte; jammen er det kjekt å gjøre noe sammen. Takk Dovre kommune og takk til engasjerte ildsjeler som stiller som instruktører/ badevakter.

Det er og en sann glede å se aktiviteten som foregår i Dovre svømmehall hver uke etter høstferien- den offentlige badinga starter og holder på til påske. Det er en herlig blanding av barn, ungdom og voksne som benytter seg av dette tilbudet. Noen foreldre er med barna sine og bader, mens andre sitter på kanten og snakker sammen med andre voksne. Begge deler er like verdifulle- og svømmehallen blir en arena for fysisk aktivitet, sosialt samvær, sosial læring, mestring og velvære. Det er og en viktig arena der vi mennesker må kle av oss og forholde oss til andre mennesker med litt mindre klær på, både i garderobe/ dusj-sammenheng og i bassenget. Normalisering av kropp og utseende er fortsatt et dagsaktuelt tema.

Våre nye sambygdinger fra Ukraina er ofte å se i svømmehallen- og det har også vært observert elever fra Hjerleid håndverksskole. Det er en arena for inkludering og fellesskap- samt et lavterskel tilbud med en overkommelig prislapp. Her vil barn og unge treffes sammen i andre rammer enn på skolen. Vi ser og at svømmehallen med sin uorganiserte aktivitetsform fanger flere av barn og unge som ikke er med på annen organisert aktivitet.

Under AlleMed-dugnaden som ble arrangert i Dovre Kommune kom det frem at flere ser på svømmehallen som en verdifull arena for aktivitet. Det ville favnet enda flere hvis det ble sett på utvidete åpningstider- kanskje ikke samme kvelder som det er kveldskjøring i slalåmbakken for eksempel- og tenk om vi kunne hatt åpen svømmehall en lørdag eller 2 pr/mnd, da ville nok mange barnefamilier jublet. Vi kunne kanskje også skrudd opp temperaturen noen hakk og tilbydd babysvømming eller terapisvømming for grupper. Vi har engasjerte instruktører og frivillige som gjerne bistår som badevakter hvis dette blir en realitet.

Så kjære Dovre kommune; fortsett den uvurderlige investeringen dere tar ved å ha svømmehall åpen og tilgjengelig i vår kommune. Men se også på muligheten for å utvide åpningstidene og dermed tilgjengeligheten for flere. Det vil være en rimelig prioritering i et fremtidig folkehelseperspektiv.

Elisabeth Dalum, konstituert helsesykepleier i Dovre Kommune