av Jon Kristiansen og Kristin Krohn Devold, NHO

For dere som har ungdommer hjemme, har samtalen sikkert allerede funnet sted, kanskje ved middagsbordet eller i bilen; hva skal ungdommen velge å studere? Har dere vurdert Restaurant- og matfag – utdanningsprogrammet som utdanner kokker til restauranter, kantiner og sykehus, servitører, bakere, konditorer og fagarbeidere til matindustrien?

En gjenganger er at unge som skal velge en karrierevei blir frarådet å søke seg til yrkesfag av rådgivere på ungdomsskolen. Dette er en holdning som vi må utfordre. Å velge yrkesfagene er å investere i praktiske ferdigheter og en fremtidig karriere som er både givende og etterspurt i samfunnet.

Videregående skole handler om det man lærer

I tillegg til å få en god matfaglig utdanning, lærer de unge om teknologi, bærekraft og kommunikasjon. De tilegner seg også ferdigheter innen presisjon, praktisk problemløsning, kreativitet, samarbeidsegenskaper og ledelse. Disse ferdighetene er ikke bare nyttige i mat- og måltidsbransjen, men kan også overføres til de fleste andre yrker og bransjer.

På blant annet på Storhamar, Nord Østerdal, Valdres Lillehammer og Raufoss kan ungdommen ta en utdanning i Restaurant- og matfag. Der tilbyr de små klasser som fremmer et godt læringsmiljø. Skolen har også et godt samarbeid med lokalt næringsliv, som gir elevene verdifull praksis underveis, og det er enkelt å få læreplass. Lønn under utdanning kan også være en stor motivasjon for mange.

I tillegg til en solid grunnutdanning får ansatte i mat- og måltidsbransjen gode muligheter for etter- og videreutdanning gjennom et godt utbygget fagskoletilbud. På den måten holder fagarbeiderne seg oppdatert i et næringsliv som stadig endrer seg. I tillegg gir det muligheter for entreprenørskap, som kan være spesielt attraktivt for de som ønsker å skape noe eget.

Sikker jobb i en fremtidsrettet næring

Det er et stort behov for faglærte i alle næringer, og det er tjenestenæringene, som inkluderer reiseliv og servering, som er den store vekstvinneren i årene framover. Reiselivet ble i september 2023 anerkjent som en av regjeringens eksportsatsing, der målet er å øke eksporten fra Norge med 50 prosent innen 2030.

Forskningsinstituttet Menon Economics forventer at omsetningen i norsk reiseliv vil stige til 330 milliarder kroner innen 2030, en økning på nesten 50 prosent. Serveringsbransjen forventes å vokse raskest, med en økning på 65 prosent fra 2019, til en omsetning på 98 milliarder kroner i 2030. Med storslått natur, tradisjonsrike overnattingsbedrifter og kulinariske restauranter som benytter seg av lokale råvarer, skal Innlandet ta del i veksten. Men til det trengs det flere dyktige fagarbeidere, og utdanningen får de på Restaurant- og matfag her i Innlandet!

Jon Kristiansen og Kristin Krohn Devold