– Vi vil sørge for at arbeidet med tettstedsutvikling i Dovre sentrum fortsetter