Av Berit Helberg, naturelsker og dyreverner

Dette blir dekket av et røykteppe som kalles «bekymring for selvforsyning.» Som gruppeleder for Sp Innlandet er det ikke rart at en slik formening kommer på trykk. De tror jo at sau er løsningen på matmangelen i verden.

Alle som setter seg litt inn i matsituasjonen i verden, oppdager at det slett ikke er kjøtt som er problemet når man snakker om sult. Det er korn. Dette så vi tydelig da krigen i Ukraina startet. Ingen i media skrev om kjøttmangel. Det var korn som var bekymringen. Senest denne uken sto det hos NRK at kornlagrene i Norge er tomme. Dette burde bekymre Hove langt mer enn å lure på hvordan hun skal fylle utmarka med mer unyttig kjøtt som dør lett når de blir sluppet løs på måfå – de er en bortavlet rase som er ment å gi mye kjøtt og ull, ikke IQ og overlevelsesevne. Man kan lese hos bransjens egen hjemmeside i PDF-filen «Hvilken rase bør du velge?»: «Norsk kvit sau og spæl er de to mest utbredte rasene i Norge, der NKS utgjør 79% og spæl 12% av søyene i Sauekontrollen. NKS er blitt til ved sammenkryssing av dala, rygja, steigar og andre langhala raser og fikk sin rasegodkjenning på starten av 2000- tallet. Dette er det vi kaller en syntetisk rase.» I motsetning til ulvene våre, som forskere fra Europa har funnet ut er en av de reneste genene med hensyn til såkalte «hybrider».

Graver man litt i jordbruk og arealbruk, er det alt for mye kjøtt som produseres i Norge. Kjøtt krever vinterforing og rundballene må vokse et sted. Men det arealet som blir brukt til å fore sesongkjøttet enkelte tror metter hele Norge, kunne ha mettet langt flere mennesker om det ble dyrket direkte-mat til folk. Da hadde også import av kraftfor gått ned, for det samme kjøttet trenger mer enn bare gras om vinteren.

Vi skal ha ulv i Norge. Dette må Hove bare innse. Og de som vil ha ulv og sier fra, blir bare flere – det er lett, når man ser hvordan hillbilly-jegere skyter i villske når de endelig får sjansen til å bli lokale helter og drepe ulv. Med statens velsignelse. Det er en skam, hva vi tillater i naturen. Og mens ulven tar færrest sauer av våre rovdyr, dør ca 90 % av svinnet i utmarka helt på egen hånd. Antall ulv blir holdt nede på et kunstig lite nivå og med de få dyrene vi har, er innavlsgraden så faretruende stor at det er lett å se den langsiktige utryddelsespolitikken. Men dette er ikke nok for Sp. Ulvehatet i dette partiet er så inngrodd at de vil ha fortgang i utryddelsen, for å fylle utmarka med enda mer dyreplageri.

Krav burde virkelig blitt satt til sauenæringa nå: Å passe på sine dyr. Det evige mantra er å be vernere om å komme seg ut i skogen og gjete, hvis de ikke er fornøyde. Men det hører med til jobben når man har valgt å ha dyr i sitt eie, å sørge for at de er trygge – uten å kreve at andre skal gjøre jobben deres. Alt annet er brudd på dyrevelferdsloven. Hvorfor er ikke Hove bekymret for de ca 100 000 sau og lam som dør uten rovdyrs innblanding, hvis det er sauene hun faktisk er bekymret for? Så lenge svinnet i utmarka er så stort pga skader og sykdom, er det ingen mening i at Sp år etter år skal hyle om å drepe mer ulv. Det er ikke der problemet ligger i det hele tatt.

Ja, naturen trenger flere rovdyr for å få gjøre det de er ment å gjøre fra naturens side: Forvalte slik mennesker ikke klarer. Sørge for sterkere stammer av hjortevilt. Selvforsyning ligger i noe helt annet enn sesongkjøtt som stadig flere tar avstand fra. Er virkelig Norge så enestående dårlige på dyrevelferd for sau og naturforvaltning at de ikke klarer dette, slik andre land klarer? Svaret så langt, er ja.

Det er bekymringsverdig at en som er så inhabil i sin stilling, får sitte som leder i ei nemnd, og ha nullvisjon av det dyret de har som oppgave å forvalte på folkelig vis.