Tap av sau 2020 og erstatningsoppgjøret for Lesja

foto