Luftambulanselege Kjernlie: – Tenk på fremtidige generasjoner og sørg for at vi får et Mjøssykehus

foto