Åpent brev til helseministeren: – Lytt til det solide flertallet, Innlandet trenger en avgjørelse snarest