Kraft og energi skal fortsatt være en motor for utviklingen av Norge