– Ungdommen har et stort behov for å ha et sted å henge