– Vi treng rettferdige spelereglar i matnasjonen Norge