av Magnus Gravseth Morken, Bygdepolitisk nestleder i Oppland Bygdeungdomslag 23/24

Mange steder i Norge er veterinærtilbudet underbemannet slik at det er stor arbeidsbelastning og vanskelig å gjennomføre forsvarlig ferie og sjukefravær. Slik det er i dag, er det mange steder der veterinæren må jobbe hver helligdag. Et godt veterinærtilbud er avgjørende for god dyrevelferd og mattrygghet.

Selv om kommunene er lovpålagt å ha et velfungerende veterinærtilbud klarer ikke alle kommuner følge loven grunnet mangel på dyrleger, konsekvensene av dette medfører dårlig dyrevelferd. Mange steder er realiteten at om veterinæren blir syk, bortfaller tilbudet. Skal da bøndene selv være dyrleger uten nødvendig kompetanse? Det kan medføre fare for dyrene og i verste fall må de avlives, noe som i utgangspunktet skal utføres av en som har godkjent opplæring med signatur fra dyrlege.

Lesja og Dovre har løst dette problemet ved at alle dyrleger i området har en vaktordning, der bonden har oversikt over hvem som er på jobb til enhver tid. På normale virkedager har dyrlegene hver sin rute de kjører for besøk der det trengs, og kombinerer selvsagt dette med eventuelle hastebesøk. Helligdager løses med en turnusplan der alle dyrleger i området fordeler likt når de jobber.

Skal vi kunne levere et produkt vi er stolte av, så trenger vi støtte i alle ledd. Det er viktig å ha dyrlege tilgjengelig hele tiden. Dyra kan bli akutt syke på lik linje med oss mennesker, derfor må kommunene samarbeide for å ha et velfungerende system for dyra og framtida!

Magnus Gravseth Morken, Bygdepolitisk nestleder i Oppland Bygdeungdomslag 23/24