Av Lars Ole Brubakken Vik, Lesja

Generelt sett mener jeg at fagarbeidere innen helse- og omsorg må kjempes for og prioriteres! Man må se på månedslønn og årslønn opp mot type arbeid som gjøres og utføres. Fagarbeidere innen helse er en stor ressurs, og ut fra observasjoner, målinger, direkte arbeid opp mot eksempelvis sårstell, ernæringsmessig arbeid etc, mener jeg at fagarbeidere innen helse- og omsorg er underbetalt.

Vi er sykepleierens høyre hånd, og i kommunehelsetjenesten særlig, er man avhengig av helsefagarbeidererne. Sett opp mot antall timer vi jobber, antall pasienter vi har, antall arbeidsoppgaver vi skal igjennom i løpet av en arbeidsdag, synes jeg absolutt at vi helsefagarbeiderern/fagarbeidere er underbetalt. I dag er ofte pasienter som kommer inn, dårligere. Det kreves kompetanse, og evne til bl.a observasjoner.

Ufaglærte er i mange tilfeller en redning i "at det nødvendigste" blir gjort, men man kan ikke sammenligne kunnskaper en faglært har opp mot en ufaglært. På samme måte som at en helsefagarbeider ikke kan sammenlignes med en sykepleier. Men ute i kommunehelsetjenesten trengs faglærte som oss helsefagarbeidererne.

Derfor må vi belønnes og anerkjennes lønnsmessig. Særlig i tider når det er svært vanskelig å rekruttere sykepleiere.. Vi snakker ikke om å stable tomatsuppeesker i en hylle, men å utgjøre forskjell på liv og helse. En observasjon kan være nok til å redde en pasient fra en komplikasjon. Som igjen kan utgjøre forskjell på liv og død. Vi trenger en real satsing på, særlig, fagarbeidere innen helse- og omsorg. I dag er ofte pasienter som kommer inn i institusjon dårligere enn for 10, 15 år siden. Folk bor lenger hjemme. Ergo trenger vi de utdannede!

Staten, Norge, må snart velge hva som er viktig. Real satsing eller glansbilder i form av hva vi "har på bok". Kommuneøkonomiene må styrkes til å ivareta ta og beholde, men også satse på fagarbeidere.

Jeg er absolutt for ufaglærte som vil jobbe innen helse. Men dette handler om å løfte faglærte og vår kompetanse i form av utdanning. Og ja, jeg er for at sykepleiere påkjønnes og løftes også. Men kommuneNorge særlig, har behov for fagarbeider/helsefagarbeidererne.

Vi må løftes fram! Økonomisk, men også betydningsmessig. Vi er ikke " bare", vi betyr. Vi utgjør forskjell.

Jeg provoseres over enkeltes holdninger til oss fagarbeidere. Jeg er en stolt helsefagarbeider."

Lars Ole Brubakken Vik,

Lesja.