– Vi trenger alle kompetansemiljøer og utdanningssteder vi har for å sikre tilgjengelig utdanning til alle

foto