Samferdselspolitiker fra Arbeiderpartiet, Mona Cicilie Stormoen, slår på stortromma om bussjåførenes hverdag i Innlandet. Bussnæringen kjenner seg ikke igjen i hennes historie gjennom NRK og lokalaviser.

Bussjåfører har ugunstige arbeidsvilkår, hevder Stormoen, uten å presisere hva som er "ugunstig". Bussbransjeavtalen, som alle selskapene i Norge følger, regulerer sjåførenes arbeidsvilkår, lønn og pensjon i detalj. Den reforhandles annethvert år mellom partene i arbeidslivet. Sjåførene jobber når fylkeskommunen bestiller busstransport. De har delvis ugunstige arbeidstider, slik flere andre yrkesgrupper også har. Derfor er det avtalt flere ulempetillegg i tariffavtalen. En bussjåfør har eksempelvis høyere kompensasjon for helgearbeid enn det en helsefagarbeider i kommunen har.

Bussjåfører har ikke medbestemmelse og det er få som forsvarer arbeidsfolkenes rettigheter, mener Stormoen. Rundt åtte av 10 bussjåfører er medlem i en fagforening, som igjen har direkte innflytelse og forhandlingsmakt på vegne av yrkesgruppen. I busselskapene får sjåførene blant annet gi innspill til egen skift- og turnusplan gjennom de tillitsvalgte. Sjåførene er superbrukere av veiene, og deres erfaringer blir ofte formidlet til Innlandstrafikk.

Bussjåfører jobber deltid på grunn av anbud, hevder Stormoen. Faste og hele stillinger er normen i bussnæringen. Sjåførenes stillingsprosent er likevel en direkte konsekvens av hvilket busstilbud fylkeskommunen bestiller til enhver tid. Hvis politikerne vil unngå deltid i Innlandet, blir det en betydelig merkostnad uavhengig av hvem som drifter bussene. Bussnæringen er inkluderende og ansetter også personer som ikke kan eller vil fylle en hel stilling.

Det er sjåførkrise i Innlandet på grunn av anbud, insinuerer Stormoen. Dessverre er det stor mangel på både buss- og godsjåfører i hele Norge og resten av Europa. Dette er hele næringen opptatt av å løse. Fylkeskommunen kan bidra direkte ved å utdanne flere yrkessjåfører gjennom videregående skole.

Innlandet Arbeiderparti bør basere seg på best mulig faktagrunnlag når egenregi eller anbud nå skal avgjøres i Fylkestinget. Jeg vil derfor invitere Stormoen til et av busselskapene i Innlandet for å få førstehåndskunnskap om hvordan de tillitsvalgte samarbeider med ledelsen. Lytt til mulighetene og utfordringene som er, og søk gode løsninger sammen med selskapene og deres ansatte.