«Stort behov for helsepersonell i Dovre i årene som kommer»