Mange er avhengig av bilen for å komme til og fra jobb. Aktiviteter på fritida krever også transport, og slik distrikts-Norge er utforma, er det ikke mulig for «folk flest» å benytte seg av kollektivtransport.

Mange næringsdrivende kjenner også dagens drivstoffpriser direkte på kroppen. Transportfirma, entreprenørvirksomhet, landbruket osv. er helt avhengig av drivstoff for å kunne utføre sine daglige gjøremål. Mange av disse har små marginer med stramme anbud, og med store økte utgifter til drivstoff betyr det raskt røde tall på bunnlinja. Konsekvensen er konkurser, og de ansatte mister jobben. I neste omgang kan dette føre til fraflytting.

At verdensmarkedet styrer prisen på råolje er kjent, og krigen i Ukraina med alle sanksjoner har utløst siste tids raske økning av drivstoffprisene. Eksempelvis utgjør avgift på bensin pt kr 6,73 pr liter og i tillegg 20 % moms av utsalgspris. Avgiftene til staten er således en betydelig andel av pumpeprisen. Avgifter kan vi gjøre noe med. Slik situasjonen er nå bør store deler av disse avgiftene reduseres slik at prisen på drivstoff igjen kommer ned på nivåer vi kan leve med. Det hjelper så lite om nasjonen Norge tar inn store summer i avgifter som settes på bok, hvis folk mister jobben fordi bedriftene ikke greier å holde hodet over vannet. Vi kan ikke godta at enkelte grupper prioriteres her, dette er noe som rammer alle.

Senterpartiet sa selv i valgkampen at de skulle kjempe mot høyere avgifter bl.a på drivstoff.

Dovre Senterparti ber innstendig om at det kommer tiltak raskt, slik at næringslivet og innbyggere igjen får en hverdag de kan leve med.