Skolesaken i Dovre: – Et vedtak i retning av forfall, en indre, lokal sentralisering som på sikt innebærer en tom bygd, tomme hus og folk som kjenner avmakt