– Vi har ingen tro på at utfordringer av slik karakter kan løses i full offentlighet