– Ei utredning av eit elendig forslag er etter mitt syn bortkasta tid og pengar