Har vi berre plass til eitt rovdyr – Homo sapiens?

foto