– Gratulerer alle nyvalgte lokalpolitikere i Innlandet!