– Hva er hensikten med å utsette skolesaken når de står fast på sitt standpunkt om å samle barneskolene på Dombås?