Av Dovrelista, v/ Anita Frich, styremedlem, kommunestyrerepresentant og gruppeleiar

Fred Arne Hessen i Dovre Høyre påstår i Vigga at «Høyre er det partiet hvor det har vært mest ro de siste årene».

Ja, det var det desse augo som ser da, Fred Arne.

Vi i Dovrelista vil gjerne veta kva uro du meiner det har vore i vårt parti dei siste åra.

Og kva som er verre i Dovrelista enn det som har skjedd i Høgre.

Elles ser vi etter kvart fram til ein positiv og real valgkamp.