Fremtidens jobber i Innlandet blir grønnere og mer digitale. Bedriftene våre ønsker særlig å få tak i fagskoleutdannede, ingeniører og folk med IKT-kompetanse. Vi ser at bedrifter i større og større grad vil ha folk som har håndverksfag, ingeniørfag og tekniske fag. Derfor er du nesten garantert jobb om du tar en utdanning innenfor disse fagområdene.

Bedriftene på landsbasis mangler:

·       i overkant av 10 000 ansatte innen ingeniørfag og tekniske fag

·       over 11 000 ansatte med fagskoleutdanning

·       om lag 7 500 bachelorgradsutdannende

·       rundt 6 300 med mastergrad

·       om lag 700 personer med doktorgrad

Kompetansebehovet endrer seg. Omtrent halvparten av NHO-bedriftene i Innlandet antar at dagens oppgaver i stor eller noen grad vil bli endret eller utvidet som følge av grønn omstilling. Realister, ingeniører, sivilingeniører, IKT-teknikere/-rådgivere er blant de yrkene flest bedrifter antar de får mer behov for som følge av grønn omstilling de neste 7–10 årene.

Hvorfor?

Fordi bedrifter i Innlandet står klare til å gjennomføre det grønne skiftet – men grønn kompetanse kan bli mangelvare. Vi må utdanne langt flere til kompetanse på grønn omstilling. Kompetanse av tverrgående karakter som er sentral for det grønne og digitale skiftet – som bærekraft og digitalisering – må bli en integrert del av all utdanning i Norge på alle utdanningsnivåer. Også her trengs det et tydelig politisk signal til utdanningsinstitusjonene, sammen med rammevilkår som gjør en rask realisering av dette mulig.

Fagskole

Over halvparten av bedriftene sier de har behov for fagskoleutdannende. Størst behov for fagskoleutdannende er det innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Deretter følger økonomiske og administrative fag. Fagskolesektoren er i dag for liten for å møte næringslivets behov for kompetanse. Regjeringen må som et minimumskrav levere på opptrappingsplanen for fagskoleplasser i Hurdalsplattformen, som sier 1.000 plasser årlig. Behovet for fagskoleutdannende er større, og med kun 500 plasser ligger Regjeringen allerede bak sin egen opptrappingsplan.

Studenter er mye mer ettertraktede enn de tror

Er du ungdom - eller foreldre til en - som skal søke til offentlige høyskoler, universitet og fagskoler 15. april så er mitt budskap til deg: Bedriftene trenger alle mulig folk med ulik kompetanse. Det viktigste er at man velger noe man er motivert for og har forutsetninger for å gjøre bra. Samtidig er det lurt å vurdere om et yrke innenfor tekniske, IKT-relaterte fag og håndverksfag er noe som passer – det er i hvert fall noe som bedriftene trenger.

Lykke til!