Trenar for å vera gode saman - når det verkeleg gjeld