– Hvorfor skal Otta fortsatt ha en psykiatrisk døgnenhet?