– Dette må ikke forveksles med forskjellsbehandling og nedgradering av brannvesenet på Lesjaskog

foto