«Dovre Arbeiderparti mener de har reddet Dovre sin kommuneøkonomi»