Ser du ikke skogens potensial fordi vi hogger trær?