Foto: Faksimile fra 9.12.

Av Hanne Alstrup Velure, fylkesgruppeleder for Innlandet Høyre, 11.12.2022

Tjenester koster penger og tjenester er lik kostnader i et budsjett. Måltall viser sammenhengen mellom tjenester og pengebruk. Politikk handler om å prioritere innenfor en knapphetsressurs. Hadde vi hatt ubegrenset med ressurser hadde vi ikke trengt snakke økonomi – og altså ikke måltall heller.

Denne merkelige retorikken brukes som svar på Høyres uttalelser i GD om at AP og budsjettkameratene bryter våre felles økonomiske handlingsregler (vedtatt av et enstemmig fylkesting i juni). Høyre fastholder at det er lite ansvarlighet i flertallets budsjettforslag og at man sender regningen for dette til barna våre. Men når man ikke forholder seg til samme regler og samme økonomiske virkelighet – og noe så enkelt som pluss og minus - da blir det vanskelig å debattere.

Samarbeidspartiene skriver i sitt budsjettforslag at man i dårlige tider skal yte tjenester fremfor å bygge fond. Man kunne like godt sagt at i vanskelige tider – slik det angivelig er år etter år for Ap – skal man gi blanke i å tenke sikkerhetsnett hvis noe uforutsett skjer. Slik det gjorde da Tretten bru kollapset. Når man er selvassurandør – dvs ikke tegner dyre forsikringer på samferdselsinfrastruktur – så sier det seg selv at man bør bygge fond, i tilfelle noe skjer. Et disposisjonsfond burde ligge på 5% av totalbudsjettet på 7,7 milliarder kr. – dvs 385 mill. kr. Vi har enstemmig vedtatt at disposisjonsfondet skal være på minimum 50 mill. kr. men selv det vil man altså ikke forholde seg til.

Partiene sier heller ikke noe om de 215 millioner i økt lånegjeld i økonomiplanperioden. Så gambler man på at skatteinngangen blir 148 mill. kr. mer enn regjeringen foreskriver i økonomiplanperioden. Hvis dette sjansespillet ikke slår til – hvor henter man da penger fra?

Det mangler fullstendig indre sammenheng i samarbeidspartienes budsjettforslag – både økonomisk og retorisk. Man kan ikke bare snakke om tjenester, man må også snakke om hvor mange penger man har til rådighet og hvordan man bruker dem. Det trenger man ikke være noen stor økonom, skeptiker eller svartsynt for å skjønne.