Solbergregjeringen = nedbygging av norsk natur

foto