– Alle innbyggere har rett til like gode helsetjenester uavhengig av bosted