- Å miste lam over tid får konsekvenser for husdyravlen