«Store eldreressurser vil renne ut med flommen hvis vi ikke tar tak nå»

foto