Av Stine Heyerdahl Sveen, listekandidat, Dovre Arbeiderparti

Hvordan skal Dovre se ut i framtida? Hvordan skal man skape vekst i folketall og næringsliv? Disse spørsmålene er Dovre Arbeiderparti opptatt av, og det mest åpenbare svaret på hvordan vi kan skape vekst er å legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen vår. Dovre kommune er både en reiselivsdestinasjon og ei jordbruksbygd. For å skape vekst må vi ta utgangspunkt i dette og aktivt bygge videre på de fortrinn som kommunen vår har.

For det første må vi sørge for at Dovre blir en attraktiv helårs reiselivsdestinasjon. Samferdselsmessig knytter kommunen vår sammen Østlandet, Trøndelag og Vestlandet. I tillegg har vi flott natur, overnattingstilbud, aktivitetstilbud og levende bygder som kan gi gode opplevelser sommer som vinter. Med dette som utgangspunkt vil Dovre Arbeiderparti etablere et prosjekt i samråd med reiseliv og næringsliv ellers for å gjøre Dovre til et fullverdig reisemål hele året. Som ledd i dette ønsker vi også samarbeid med aktuelle aktører for å øke det lokale aktivitetstilbudet i ferier og høytider.

Videre vil Dovre Arbeiderparti arbeide for et sterkt og bærekraftig landbruk gjennom å øve press på sentrale myndigheter for bedre og mer effektiv støtte til landbruket i fjellområdene våre. Vi vil at landbruket i kommunen vår skal ta sin rettmessige del av markedet for lokalmat gjennom å styrke lokalmatproduksjonen og utnytte lokale råvarer i enda større grad enn nå.

Den nye arbeidshverdagen med mer utstrakt bruk av hjemmekontor gir ellers gode muligheter for å arbeide fra Dovre uavhengig av hvor arbeidsgiver holder til. For mange kan det være en berikelse å skjøtte arbeidet sitt samtidig som man har nærhet til flott natur og et trivelig lokalsamfunn. Her må Dovre være framoverlente og offensive gjennom god markedsføring, samtidig som man legger til rette for god infrastruktur og levende kontorlandskap i kommunen.

Dovre Arbeiderparti vil sette av betydelige midler til å støtte god næringsutvikling hvert år i kommende kommunestyreperiode hvis vi kommer i posisjon. Dersom kommunen skal bidra til å skape flere arbeidsplasser og øke attraktiviteten må det nødvendigvis koste penger gjennom bruk av kommunale næringsfond. Disse midlene mener Arbeiderpartiet er vel anvendt for å bygge Dovre til det robuste og fremtidsrettede samfunnet vi ønsker.