– Som innflytter i en alder hvor barn har begynt å bli aktuelt, ville jeg ikke en gang vurdert å bosette meg på Dovre.