Bioenergi er ein del av løysinga for strømforbruket