«Kvart gardsbruk i Dovre er ein hjørnesteinsbedrift»