«Dovre kommune skal ha ein god, variert og moderne eldreomsorg»