– For å ta vare på villreinen i Rondane i fremtiden må det gjøres en rekke tiltak