To søyer drept på to netter

To søyer er drept på to netter på Joramo.

Det er trolig ulv som har tatt to søyer på to netter på Joramo. ILLUSTRASJONSFOTO / COLORBOX 

Nyheter

Mandag utvidet Fylkesmannen skadefellingstillatelsen på ulv til og med torsdag denne uken.

– Vi er veldig fornøyde med rask behandling og å få videre skadefellingstillatelse, sier Mariann Skotte, ordfører i Lesja.

Hun forteller at det er mange bønder som er bekymret for beitesesongen som nærmer seg. Skadefellingen gjelder både for Lesja og Dovre, og kommunale fellingslag er ute tirsdag.

– Det er viktig at skadefellingslagene for jobbe i fred, sier Skotte.

Lesja har også søkt om å få forlenget skadefellingen på bjørn.

Trolig ulv

Natt til mandag ble en voksen søye funnet drept på et jorde ved Joramo. Natt til tirsdag ble en ny søye funnet drept på samme jorde.

Esben Bøe, rovviltkontakt for Oppland i Statens Naturoppsyn, forteller at det trolig er ulv som har vært på ferde.

– Vi heller mot at det er ulv. Vi har funnet spor som tyder på at det er ulv, og sporsettingen sammen med en totalvurdering sier at det trolig er ulv, sier Bøe.

SNO sporet mandag med plotthund, og er med og sporer tirsdag. Fellingslaget har også med hund.

– Måten sauene er drept på, tilsier at det kan være både ulv og bjørn. Det er ikke typisk for ulv måten sauen er drept på, men det kan være unge individer som ikke er drevne på jakt enda, sier Bøe.

Det er ikke funnet DNA av dyret, men Bøe mener det er nærliggende å tro at det er samme ulven som var observert på Fokstua fredag.