Fjorten sauer funnet døde

I helga er det funnet flere sauekadaver på Dalsida, så langt er det funnet fjorten døde dyr.

Kadavrene ble blant annet funnet i bekker.   Foto: May Helen Brekken

Kadaverhunden Birka snuste seg frem til åtte kadaver søndag.   Foto: May Helen Brekken

 
Nyheter

Før helga ble det gitt fellingstillatelse på en ulv i Lesja, etter funn av et hardt skadet lam. Fellingstillatelsen går ut 12.00 mandag 4. juli.

I baklia ovenfor Skråma på Dalsida ble det søndag funnet åtte kadaver og ett hardt skadet lam i løpet av få timer. Lørdag ble det funnet fem døde sauer ved Sjongsåe mot Skamsdalen på andre siden av dalen. Statens Naturoppsyn mener det trolig er en bjørn som har vært på ferde. Kadavrene ble funnet lørdag og søndag, noen hadde kun ligget timer eller få dager før de ble funnet, andre hadde ligget lengre.

Ny fellingstillatelse

Etter helgens funn ble det fra natt til mandag gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i Lesja. Løyven gjelder til fredag 8. juli.

Ordfører i Lesja, Mariann Skotte, forteller at Fylkesmannen og SNO vurderer om skadefellingstillatelsen på en ulv skal forlenges.

– Det virker dessverre som det kommer kommer til å bli en blodig sommer. Det er for mye rovvilt i Lesja nå, sier ordføreren.

Det kommunale fellingslaget som har vært på leting etter ulv fra torsdag til søndag natt, dro ut igjen etter bjørn mandag.


Forlenget fellingstillatelsen av ulv

Det jaktes både bjørn og ulv i Lesja.

I følge senioringeniør Harald Klæbo hos Fylkesmannen i Oppland, blir det ikke gitt forlenget skadefellingstillatelse på ulv.

– Da må det eventuelt komme noen nye spor som kan vise til at det er ulv. I følge SNO tydet de sju siste funnene på at det er bjørn, sier Klæbo mandag morgen.

Mandag ettermiddag ble skadefellingen på ulv forlenget, til fredag 8. juli.

Tidligere funn kan ha vært bjørn

Rovviltmedarbeider i Statens Naturoppsyn, Ole Knut Steinset, forteller at etter de siste funnene på Dalsida, er det trolig bjørn som har vært på ferde.

– Spesielt den ene søya tyder på at det kan ha vært bjørn. Der er juret spist opp, noe vi kjenner igjen fra bjørn. I tillegg er det på grunn av håndteringen, kadavrene er dratt til en bekk, det er oftere å se hos bjørn enn ulv, sier Steinset.


Lam tatt av ulv

OBS, STERKE BILDER. Et lam måtte avlives etter å ha blitt angrepet av ulv på Dalsida i Lesja.

Det at det ikke er spist mye av kadavrene, og at det er nesebitt, tyder også på bjørn. Han forklarer at det uansett er ett av de to rovdyrene, og at det er en stor kjeft fra et kraftig dyr som har gjort skadene.

– Vi kan heller ikke utelukke at det er både ulv og bjørn som har vært på Lesja. Og med bakgrunn i de nye opplysningene, kan det ha vært bjørn som skadet lammet forrige uke, sier Steinset.

Nyttig med kadaverhund

Kadavrene som ble funnet mellom Sjongsåe og Skamsdalen var eldre enn de som ble funnet ved Skråma.

– Det er veldig tungt for de saueeierne det gjelder, sier leder for Heimfjellet beitelag, Jo Mosenden.

May Helen Brekken og mannen gikk med kadaverhund søndag. Det var de som fant de åtte kadaverne ved Skråma, og ett skadet lam. Fem av dyrene var deres. Lammet tok de med ned til eierne.

– Lammet hadde sår på eine låret, det var det mark i, og på bogen, forklarer Brekken.

Hun roser hunden Birka og hennes snute for at de fant kadaverne.

– Det er mange vi ikke hadde funnet uten hunden, sier Brekken, som skal ut igjen mandag for å se til besetningen sin på Dalsida.