Forlenget fellingstillatelsen av ulv

Det jaktes både bjørn og ulv i Lesja.

Kadaverhunden Birka fant åtte sauekadaver i Baklia ovenfor Skråma på Dalsida søndag, også det på bildet. Mandag var hun igjen ute med matmor May Helen Brekken.  

Et lam med en skade på neseryggen, som kan ha vært etter et bitt.  

Nyheter

Mandag ble det gitt skadefellingstillatelse på bjørn på Lesja. Fjorten drepte sauekadaver er funnet på Dalsida i helga, og flere lam er skadet den siste tiden. Kadavrene ble funnet lørdag og søndag, noen hadde ligget lenge, og en søye var fortsatt varm da den ble funnet ved hjelp av kadaverhund.


Fjorten sauer funnet døde

I helga er det funnet flere sauekadaver på Dalsida, så langt er det funnet fjorten døde dyr.

Skadefellinga for bjørn gjelder i Lesja kommune og nordvest for E6 i Dovre kommune.

Forlenget for ulv

Torsdag ble det gitt skadefellingtillatelsen på en ulv i Lesja, etter et lam ble funnet hardt skadet og måtte avlives. Skadefellingen løp til klokken 12.00 mandag. Nå er denne tillatelsen forlenget, melder Lesja kommune.

Begge fellingstillatelsene gjelder til fredag 8. juli.

Lesja kommune ber om at beitelaga og skadefellingslaget får arbeidsro. Eventuelle funn av døde eller skadde dyr kan meldes til Statens Naturoppsyn eller kommunen, via rovvilttelefonen til kommunen, tlf. 48892160.