Frykter mørketall:

Nesten 30 døde sauer

Tirsdag ettermiddag er det funnet 28 sauer drept av rovdyr på Dalsida på Lesja. Nå settes det inn sporhund i jakta.

Rundt 11 000 sjedder og lam blir sluppet på beite på Dalsida i Lesja. Den siste uken er 28 av disse funnet drept av rovdyr, og det fryktes mørketall. 

Saueeier Arvid Hoksvold (t.v.) og beitetilsyn Gudmund Skotte lette etter eventuelle kadaver mandag. Border collien Turbo fikk teften av et av kadaverene som ble funnet søndag.  

Nyheter

Tirsdag morgen var antall døde sauer som var funnet mellom 15 og 20. Tirsdag ettermiddag hadde ordfører i Lesja, Mariann Skotte, fått bekreftet fra Statens Naturoppsyn at totalt 28 dyr er funnet døde.


Forlenget fellingstillatelsen av ulv

Det jaktes både bjørn og ulv i Lesja.

– I tillegg er det mørketallet, frykter Skotte.

Setter inn sporhund i jakta

Etter det ble funnet åtte kadaver og ett skadet lam på Dalsida søndag, ga Fylkesmannen skadefellingstillatelse på bjørn. Det var skadefellingstillatelse på en ulv etter et hardt skadet lam ble funnet forrige uke, og måtte avlives. Skadefellingstillatelsen på ulven ble forlenget mandag, og begge fellingstillatelsene gjelder til fredag 8. juli.

Ordfører Skotte forteller tirsdag ettermiddag at det nå settes inn sporhund i jakta.

– De kommunale fellingslagene jakter dag og natt. I dag ble det fattet kommunalt vedtak om å bruke to løse sporhunder i jakta på bjørn, sier Skotte.

Det er 11 000 sau og lam på beite i Dalsida, pluss storfe. Lesja og Dovre er beiteprioriterte områder, og er ikke en del av forvaltningsregionene til bjørn eller ulv.

Vanskelig skadebilde

Det er mange sjedder som er døde, og det er observert flere sjedder med flokker på fire-fem lam.

– Det er en fortvilet situasjon. Folk er bekymret, og det er mye dyr i området, sier Skotte.

Hun oppfordrer til at fellingslaget får arbeidsro.

- Kommunen bistår gårdbrukerne med det vi kan, de må ikke være redde for å ta kontakt, sier Skotte.


Fjorten sauer funnet døde

I helga er det funnet flere sauekadaver på Dalsida, så langt er det funnet fjorten døde dyr.

Fylkesmannen sa til Vigga mandag at det er et vanskelig skadebilde på kadaverene. Statens Naturoppsyn antok forrige uke at det var ulv, men skadene på kadavrene som ble funnet søndag tydet på bjørn.

Både søndag og mandag var saueeiere ute med kadaverhund, og fant flere sauekadaver.